„Empatia w pracy zawodowej nauczyciela” – rusza nabór na kolejną edycje bezpłatnego cyklu warsztatów!

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym cyklu warsztatów
„Empatia w pracy zawodowej nauczyciela”.

Zgłoszenia i pytania prosimy nadsyłać na adres:
edukacja@kulczykfoundation.org.pl

Terminy:
I spotkanie: 10 grudnia 2019 r. (wtorek), godz. 16.45 – 20.00
II spotkanie: 16 stycznia 2020 r. (czwartek), godz. 16.45 – 20.00
III spotkanie: 6 lutego 2020 r. (czwartek), godz. 16.45 – 20.00

Miejsce:
Pracownie Efektu Domina, ul. Ogrodowa 3, Warszawa

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat zachowań empatycznych i komunikacji opartej na empatii oraz poszerzyć swoje umiejętności praktyczne w tym obszarze.

INFORMACJE O WARSZTATACH

Niniejsze szkolenie ma na celu rozwijanie podstawowych kompetencji w zakresie empatycznej pracy w praktyce zawodowej nauczyciela. Jest ono odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie ze strony osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. W ramach szkolenia uczestnicy praktykować będą narzędzia oparte na empatii, służące pogłębionej pracy rozwojowej ze sobą i uczniem/rodzicem. W trakcie szkolenia będzie również przestrzeń na indywidualne potrzeby uczestników, związane z nauką empatycznego podejścia do siebie 
i innych. W ramach szkolenia będzie istniała możliwość pracy superwizyjnej uczestników.

Empatia jest m.in. umiejętnością aktywnego współodczuwania oraz świadomym rozumieniem świata: myśli, emocji i zachowań swoich oraz innych osób, jest ona warunkiem podstawowym właściwej komunikacji. Bez wykorzystywania empatii trudno jest mówić o możliwości zbudowania z kimkolwiek pogłębionej relacji emocjonalnej oraz efektywnym nauczaniu. Empatia nie jest stałą cechą charakteru, jest umiejętnością, która podlega pewnym zmianom, można ją rozwijać, będąc bardziej ukierunkowanym na jej znaczenie i funkcje. Warunkiem praktykowania empatii jest rozumienie, wdzięczność i uważność.
Empatia buduje poczucie bezpieczeństwa w relacji z uczniem, rodzicami lub innym nauczycielem. Prawidłowe jej używanie pozwala na posługiwanie się sprawnie językiem emocji oraz potrzeb. Dobrze stosowana, pozwala zrozumieć kontekst wielu sytuacji, zmniejsza prawdopodobieństwo dokonywania wielu niesprawiedliwych interpretacji, ocen i stosowania krytyki. Jej znaczenie polega głównie na byciu samoświadomym, radzeniu sobie z trudnymi emocjami oraz byciu uważnym i zaangażowanym w kontakcie z drugą osobą. Właściwie stosowana empatia pozwala praktykować rozumienie w relacjach, konstruktywnie udzielać wsparcia emocjonalnego w kontaktach interpersonalnych, a zatem także udzielać pomocy oraz z niej korzystać. Umożliwia również dbanie o siebie i prawidłowe stawianie granic oraz zapobiega wypaleniu zawodowemu w ramach reguły life & work balance.

Szczegółowy program już wkrótce.

PROWADZĄCE:

Agata Patalas
Polonistka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka w Pracowni Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej na tej uczelni.
Wieloletnia nauczycielka i wychowawczyni w kilku liceach: w publicznym liceum ogólnokształcącym oraz w społecznych — humanistycznym wielokulturowym i z programem matury międzynarodowej (IB DP). Była wicedyrektorka do spraw wychowawczych w tym ostatnim.
Znawczyni edukacji formalnej i nieformalnej, ukończyła wiele doskonalących szkoleń w Polsce i zagranicą. Twórczyni autorskich programów rozwijania humanistycznych pasji i umiejętności uczniowskich. Wyznawczyni uczenia humanistyki poprzez doświadczenie oraz potrzeby ciągłego samodoskonalenia się nauczycieli. Zaangażowana w działania na rzecz społeczeństwa otwartego oraz budowania społeczności szkolnych opartych na równości i współpracy. Przeciwdziała nauczycielskiej i uczniowskiej samotności, przekonana o tym, że należy zmierzać do tego, by wszyscy uczniowie mieli równy dostęp do takiej samej, jak najwyższej jakości edukacji.
Obecnie jako wykładowczyni dydaktyki literatury, kompetencji wychowawczych i komunikacyjnych oraz tutorka przygotowuje do roli nauczycieli studentów w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.
Ewa Miturska
Absolwentka Wydziału Psychologii oraz Wydziału IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego: psycholog, politolog, pedagog. Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego.
W obszarze diagnozy i pracy klinicznej: specjalista terapii uzależnienia i współuzależnienia, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista interwencji kryzysowej, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo–behawioralny CBT oraz terapii schematów osobistych Younga, psychoterapeuta systemowy par i rodzin. Posiada liczne szkolenia z zakresu pracy psychoterapeutycznej z różnymi grupami pacjentów.
Praktyk w obszarze psychoterapii uzależnień od alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych, współuzależnienia, przemocy w rodzinie i tzw. syndromu DDA. Pracuje indywidulanie oraz grupowo jako psychoterapeuta poznawczo – behawioralny CBT w zakresie zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania i osobowości. Prowadzi również psychoterapię systemową par i rodzin.
Współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi, państwowymi, prywatnymi przedsiębiorstwami oraz firmami szkoleniowymi w zakresie organizacji i realizacji szkoleń oraz zajęć warsztatowo-treningowych.
Koordynator grantów naukowych oraz projektów badawczych o tematyce społecznej, szczególnie w zakresie diagnozy, leczenia i rozwoju osobistego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na oddziałach psychoterapeutycznych i psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia, Poradniach Zdrowia Psychicznego PZP, Poradniach Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Punktach Konsultacyjnych, Warszawskiej Grupie Psychologicznej, Przystani Psychologicznej w ramach prywatnej praktyki psychoterapeutycznej oraz przy współpracy z różnymi instytucjami.
Opracowała programy zajęć terapeutycznych do pracy z różnymi grupami pacjentów oraz scenariusze warsztatów kompetencji psychospołecznych i grup rozwoju osobistego. W zakresie edukacji: wykładowca akademicki i dydaktyk psychoterapii w Szkołach Psychoterapii. Praktyk w obszarze psychoterapii indywidualnej i grupowej, warsztatów i szkoleń. Pracę poddaje stałej superwizji. Autorka publikacji z zakresu psychoterapii i rozwoju osobistego.