Empatia w pracy zawodowej nauczyciela – warsztaty

Terminy drugiej edycji warsztatów:
21 marca, 9 maja, 4 czerwca, godz. 16.30

Empatia jest m.in. umiejętnością aktywnego współodczuwania oraz świadomym rozumieniem świata: myśli, emocji i zachowań swoich oraz innych osób, jest ona warunkiem podstawowym właściwej komunikacji. Bez wykorzystywania empatii trudno jest mówić o możliwości zbudowania z kimkolwiek pogłębionej relacji emocjonalnej oraz efektywnym nauczaniu. Empatia nie jest stałą cechą charakteru, jest umiejętnością, która podlega pewnym zmianom, można ją rozwijać, będąc bardziej ukierunkowanym na jej znaczenie i funkcje. Warunkiem praktykowania empatii jest rozumienie, wdzięczność i uważność.

Empatia buduje poczucie bezpieczeństwa w relacji z uczniem, rodzicami lub innym nauczycielem. Prawidłowe jej używanie pozwala na posługiwanie się sprawnie językiem emocji oraz potrzeb. Dobrze stosowana, pozwala zrozumieć kontekst wielu sytuacji, zmniejsza prawdopodobieństwo dokonywania wielu niesprawiedliwych interpretacji, ocen i stosowania krytyki. Jej znaczenie polega głównie na byciu samoświadomym, radzeniu sobie z trudnymi emocjami oraz byciu uważnym i zaangażowanym w kontakcie z drugą osobą. Właściwie stosowana empatia pozwala praktykować rozumienie w relacjach, konstruktywnie udzielać wsparcia emocjonalnego w kontaktach interpersonalnych, a zatem także udzielać pomocy oraz z niej korzystać. Umożliwia również dbanie o siebie i prawidłowe stawianie granic oraz zapobiega wypaleniu zawodowemu w ramach reguły life & work balance.

Niniejsze szkolenie ma na celu rozwijanie podstawowych kompetencji w zakresie empatycznej pracy w praktyce zawodowej nauczyciela. Jest ono odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie ze strony osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. W ramach szkolenia uczestnicy praktykować będą narzędzia oparte na empatii, służące pogłębionej pracy rozwojowej ze sobą i uczniem/rodzicem. W trakcie szkolenia będzie również przestrzeń na indywidualne potrzeby uczestników, związane z nauką empatycznego podejścia do siebie 
i innych. W ramach szkolenia będzie istniała możliwość pracy superwizyjnej uczestników.

Szczegółowy program (PDF)
Wzór umowy uczestnictwa (PDF)