Miejsce

Pracownia Efektu Domina to nie tylko centrum promocji idei otwartości i empatii, ale przede wszystkim miejscem debat o dobroczynności i pomaganiu. PED to zaplecze merytoryczne działań Kulczyk Foundation i centrum integracji wszystkich obszarów funkcjonowania fundacji – programów wsparcia, programów edukacyjnych i integracyjnych. W PED Kulczyk Foundation realizować będzie spotkania, warsztaty i debaty związane z ideą pomagania na zasadzie efektu domina. Będzie to także przestrzeń, gdzie, w ramach realizowanego przez Kulczyk Foundation programu WIEM. CZUJĘ… POMAGAM!, spotykać się będą nauczyciele i wychowawcy realizujący scenariusze lekcyjne uczące empatii i postaw obywatelskich. Przestrzeń Pracowni będzie też miejscem spotkań i pogłębienia wiedzy dla koordynatorów realizowanego przez Kulczyk Foundation projektu ZÓŁTY TALERZ, w ramach którego dożywianych jest każdego dnia w Polsce 12 170 dzieci.

22 maja 2018 r. - 12:00
Debata „Jak naprawić świat tam, gdzie się popsuł?” - inauguracja działalności Pracowni Efektu Domina.

Każdego roku prowadzimy na świecie projekty o charakterze pomocowym. To one są treścią programu dokumentalnego „Efekt Domina”. Kulczyk Foundation poszukuje na całym świecie najbardziej godnych zaufania partnerów społecznych. Takich, których cechuje transparentność, skuteczność oraz innowacyjność działania. Jedną z konsekwencji tych poszukiwań jest mający charakter działalności społecznej i edukacyjnej program dokumentalny „Efekt Domina”. Pokazujemy, jak ważna jest pomoc na świecie i jak wiele można zmienić. liderzy społecznych zmian oraz ich organizacje, by stać się naszymi partnerami w projektach społecznych, muszą spełniać trzy podstawowe kryteria.

Problematyka poruszana w telewizyjnym cyklu programów dokumentalnych „Efekt Domina” jest punktem wyjścia dla projektów edukacyjnych Kulczyk Foundation. Materiały edukacyjne przygotowujemy w taki sposób, aby pomagać w procesie wychowania dziecka na dobrego, odpowiedzialnego i wrażliwego na potrzeby innych człowieka. Materiały edukacyjne przeznaczone są zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli. Do edukacji domowej przygotowaliśmy „Mądre bajki z całego świata” – książeczkę edukacyjną z płytą przeznaczoną do rodzinnego wysłuchania. Są w niej przepięknie ilustrowane zadania dla dzieci.

Dla edukacji szkolnej przeznaczone są „Mądre bajki z całego świata. Materiały dydaktyczne” – przykładowe scenariusze i karty pracy przygotowane dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz „Wiem. czuję… Pomagam!” – inspiracje do zajęć z dziećmi i młodzieżą w wieku 9–12 i 13–16 lat.

Żółty Talerz to program wsparcia systemu żywienia dzieci poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym. Żółty Talerz został uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z najbardziej skutecznymi polskimi organizacjami pomocowymi: Caritas, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Polskim Czerwonym Krzyżem, Bankami Żywności i SOS Wioskami Dziecięcymi.

W ramach programu realizujemy 4 strategiczne cele:

  • Zwiększenie liczby żywionych dzieci.
  • poprawę jakości i intensywności żywienia.
  • Aktywizację lokalnych społeczności wokół żywienia dzieci.
  • Zapewnienie wiedzy pomocnej w prawidłowym żywieniu najmłodszych.