Miejsce

Pracownia Efektu Domina to nie tylko centrum promocji idei otwartości i empatii, ale przede wszystkim miejscem debat o dobroczynności i pomaganiu. Pracownia to zaplecze merytoryczne działań Kulczyk Foundation i centrum integracji wszystkich obszarów funkcjonowania fundacji – programów wsparcia, programów edukacyjnych i integracyjnych. W Pracowni Kulczyk Foundation realizować będzie spotkania, warsztaty i debaty związane z ideą pomagania na zasadzie efektu domina. Będzie to także przestrzeń, gdzie, w ramach realizowanego przez Kulczyk Foundation programu edukacyjnego Efekt Domina, spotykać się będą nauczyciele i wychowawcy realizujący scenariusze lekcyjne uczące empatii i postaw obywatelskich. Przestrzeń Pracowni będzie też miejscem spotkań i pogłębienia wiedzy dla koordynatorów realizowanego przez Kulczyk Foundation projektu ZÓŁTY TALERZ, w ramach którego dożywianych jest każdego dnia w Polsce blisko 14 000 dzieci.

Każdego roku prowadzimy na świecie projekty o charakterze pomocowym. To one są treścią programu dokumentalnego „Efekt Domina”. Kulczyk Foundation poszukuje na całym świecie najbardziej godnych zaufania partnerów społecznych. Takich, których cechuje transparentność, skuteczność oraz innowacyjność działania. Jedną z konsekwencji tych poszukiwań jest mający charakter działalności społecznej i edukacyjnej program dokumentalny „Efekt Domina”. Pokazujemy, jak ważna jest pomoc na świecie i jak wiele można zmienić. liderzy społecznych zmian oraz ich organizacje, by stać się naszymi partnerami w projektach społecznych, muszą spełniać trzy podstawowe kryteria.

Problematyka poruszana w telewizyjnym cyklu programów dokumentalnych „Efekt Domina” jest punktem wyjścia dla projektów edukacyjnych Kulczyk Foundation. Materiały edukacyjne przygotowujemy w taki sposób, aby pomagać w procesie wychowania dziecka na dobrego, odpowiedzialnego i wrażliwego na potrzeby innych człowieka. Materiały edukacyjne przeznaczone są zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli.

Żółty Talerz to program wsparcia systemu żywienia dzieci poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym. Program realizowany jest przy współudziale największych polskich organizacji pozarządowych: Caritas diecezjalnymi, Polskim Czerwonym Krzyżem, SOS Wioskami Dziecięcymi, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, a także placówkami szkolnymi i przedszkolnymi.

W ramach programu realizujemy 4 strategiczne cele:

  • Zwiększenie liczby żywionych dzieci
  • poprawę jakości i intensywności żywienia.
  • Aktywizację lokalnych społeczności wokół żywienia dzieci
  • Zapewnienie wiedzy pomocnej w prawidłowym żywieniu najmłodszych